Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013

Granițe comune. Soluții comune. www.ro-ua-md.net

Activitatile proiectului

Descrierea activităţilor proiectului

Nr. 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR

ORGANIZAȚII IMPLICATE

REZULTATE AȘTEPTATE

1

Managementul şi coordonarea proiectului

Să asigure o bună coordonare şi administrare a implementării proiectului.

Să se asigure că proiectul va avea rezultatele şi obiectivele scontate, în timp ce se respectă prevederile contractuale şi cerinţele programului.

Să ofere mediul pentru o dezvoltare facilă a proiectului. Să monitorizeze implementarea activităţilor şi să menţină o bună comunicare între partener şi Autoritatea Contractantă.

 

 

Beneficiar: Camera de Comerţ şi Industrie Suceava

(CCI SV)

 

 

1.1

Monitorizare generală şi managementul proiectului

Scopul acestei activităţi va fi acela de a asigura coordonarea şi managementul activităţilor tehnice şi financiare ale proiectului. Solicitantul şi partenerii săi vor forma o Comisie comună de comandă a proiectului şi vor avea întâlniri regulate pentru a monitoriza şi raporta implementarea proiectului. Principalele activităţi al Comisiei Comune de comandă a proiectului (JPSC) vor fi următoarele:

- să aprobe rapoartele intermediare de evoluţie a implementării proiectului;

- să aprobe rapoartele intermediare şi cererile de plată înainte de predare;

- să aprobe raportul final tehnic şi financiar;

- să se asigure că activităţile sunt efectuate în concordanţă cu planul de lucru al proiectului;

- să asigure o administrate eficientă;

- să monitorizeze şi să controleze  aspectele tehnice şi financiare ale proiectului, căutând abateri, pentru a le identifica într-un stadiu incipient;

- să păstreze comunicarea cu participanţii la progresul proiectului;

- să dezvolte un plan de gestionare a riscului şi un plan de răspuns la risc.

Fiecare partener va avea cel puţin un reprezentant în JPSC. De asemenea partenerii din proiect vor încuraja activ participarea în Comisia Comună de Comandă a Proiectului a unui reprezentant al părţilor interesate şi un reprezentant al grupurilor ţintă. Astfel echipa proiectului va opera conform principiilor transparenţei, bunei conduceri şi parteneriatelor eficiente care vor fi  semnate în timpul implementării proiectelor pentru a obţine un efect mai bun al activităţii transfrontaliere. În timpul acestei activităţi va fi stabilită echipa proiectului.

Beneficiar: Camera de Comerţ şi Industrie Suceava

(CCI SV)

 

Parteneri:

Centrul bucovinean pentru dezvoltare şi reconstrucţie

 (BCDR) –P1

 

Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi (AR) – P2

 

Asociaţia pentru Dezvoltare Economică şi Regională (ADER) – P3

 

 1 întâlnire de iniţiere a proiectului

 5 întâlniri PT

 6 procese verbale semnate

1.2

Proces de raportare

Scopul acestei activităţi este acela de a asigura un proces de raportare corect. Toţi partenerii vor oferi toate informaţiile tehnice şi financiare şi documente  pentru implementarea proiectului şi Solicitantul va coordona şi centraliza toate datele. Toţi partenerii se vor asigura că rapoartele sunt predate conform orarului.

Beneficiar:

CCI SV

Parteneri :

BCDR – P1

AR – P2

ADER – P3

5 rapoarte intermediare

1 raport final

Un raport tehnic şi financiar al proiectului bine dezvoltat, oferit conform planului proiectului 

 

1.3

Organizarea de achiziţii publice  

Complexitatea “Joint Business Support Centre – Instrument for fostering development of entrepreneurship in Ro-Ua-Md cross-border area” impune achiziţionarea de echipament IT, mobilier pentru birouri şi săli de training, diferite servicii care sunt necesare pentru o bună implementare a proiectului şi pentru a oferi un spaţiu adecvat pentru grupul ţintă, pentru dezvoltarea sa profesională şi o promovare adecvată a activităţilor lor.

Solicitantul şi partenerii P1 şi P2 vor coordona procedurile proprii de procurare, respectând regulile menţionate în anexa IV, pentru achiziţii.

 

Beneficiar:

CCI SV

 

Parteneri :

BCDR – P1

AR – P2

ADER – P3

O bună organizare a licitaţiei care asigură o bună implementare a proiectului; documentaţie de licitaţie bine concepută

 

1.4

Evaluare şi controlul calităţii

Evaluarea şi controlul calităţii este obligatoriu pentru a asigura o implementare corectă a proiectului. Va exista o procedură de evaluare şi monitorizare elaborată pentru a uşura comunicarea dintr parteneri şi autoritatea contractantă şi implementarea tehnică a proiectului.

Activitatea va fi coordonată de solicitant şi susţinută de parteneri. Partenerii din UA şi MD vor asigura auditul părţii lor de proiect.

 

Beneficiar:

CCI SV

 

Parteneri :

BCDR – P1

AR – P2

ADER – P3

 1 procedură de evaluare şi monitorizare

 2 rapoarte de evaluare şi monitorizare

 

Un proiect comun de management corect care atinge obiectivele, fără a exista conflicte între parteneri, fără iregularităţi şi cu raportare la timp a programului