Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013

Granițe comune. Soluții comune. www.ro-ua-md.net

Activitatile proiectului: Page 2 of 5

2

Cercetarea nevoilor specifice de training în zona de graniţă

 

 

2.1

Dezvoltarea studiilor de cercetare pentru nevoi specifice de training

Scopul acestei activităţi asigură atingerea primului obiectiv specific al proiectului prin determinarea nevoilor reale de training şi a problemelor de management a IMM-urilor în cele trei zone vizate Suceava (RO), Bălţi (MD), Cernăuţi (UA).

Partenerul responsabil este P3-ADER care va elabora instrumentele de evaluare – chestionare şi ghid de interviu cu managementul; va aplica aceste instrumente în judeţul Suceava şi va forma partenerii pentru a aplica instrumentele în regiunile lor. Vor fi chestionate 300 de persoane din domeniul IMM-urilor. La final P3 va colecta toate chestionarele şi ghidurile de interviu (Suceava, Cernăuţi şi Bălţi) şi va concepe un studiu referitor la nevoile de training pentru problemele de management identificate pentru IMM-uri în zona transfrontalieră. Studiul va fi publicat în română şi engleză în 100 de exemplare produse de solicitant şi 1000 de exemplare produse de partenerul P2 care va folosi studiul în toate întâlnirile naţionale şi internaţionale şi pentru studenţii care doresc să deschidă o afacere în viitorul apropiat.

 

 

Parteneri

 

BCDR – P1

AR – P2

ADER – P3

300 de chestionare completate

 

1 studiu transfrontalier referitorit la nevoia de training a IMM-urilor

 

2.2

Ateliere de lucru locale pentru IMM-uri şi persoanele interesate  

Scopul acestei activităţi va avea patru direcţii: 1) să informeze şi să disemineze principalele concluzii ale cercetării care se desfăşoară în toate cele trei ţări; 2) să colecteze feedback-ul cu privire la trainigul pe care grupurile ţintă îl vor urma în timpul acestui proiect şi 3) să dezvolte noi reţele transfrontaliere şi parteneriate între IMM-uri, care ar putea include, de asemenea, părţile interesate, care vor avea un impact asupra îmbunătăţirii socio-economice în regiunea transfrontalieră şi 4), să prezinte platforma electronică pentru IMM-uri. Pentru a atinge obiectivele de mai sus, studiul va fi publicat în limba română şi engleză şi va fi organizat un atelier de lucru în Suceava (RO), unul în Cernăuţi şi unul în Bălţi. La fiecare seminar vor participa membrii ai grupului ţintă, părţile interesate, precum şi câţiva reprezentanţi ai IMM-urilor din celelalte două ţări, în scopul de a crea parteneriate durabile. Aceste parteneriate pot fi create între IMM-uri şi autorităţile locale sau ONG-uri sau instituţii guvernamentale, cu scopul de a contribui la dezvoltarea IMM-urilor (atragerea de noi fonduri, promovarea activităţilor / servicii / bunuri). Ca urmare a acestor ateliere de lucru, vom avea şase contracte de parteneriat semnate şi 18 traininguri promovate (câte 6 în fiecare ţară).

 

Parteneri

 

BCDR – P1

AR – P2

ADER – P3

3 ateliere de lucru organizate pentru IMM-uri şi persoanele interesate

 

180 persoane informate din grupurile ţintă ale proiectului  şi persoanele interesate  

 

6 contracte de parteneriat semnate

3

Iniţiative comună pentru a susţine IMM-urile din zona transfrontalieră

 

 

3.1

Dezvoltarea cursurilor de training pentru IMM-uri

Acest proiect este relevant pentru grupul ţintă selectat mai ales pentru că oferă un program de instruire aplicată pentru problemele de management care vor fi identificate prin studiul de cercetare.

Scopul acestei activităţi va fi dezvoltarea a 6 curricule şi 6 manuale de cursuri în fiecare regiune. După cum va dezvălui studiul, pot exista similitudini între cursuri sau pot exista cursuri diferite în fiecare regiune.

Partenerul responsabil este P3-ADER, care va include o metodă specifică de pregătire numită CEFE.

Metoda CEFE este aplicată cu succes de către GTZ Germania şi reţeaua CEFE International. Metoda CEFE este un instrument complex de training care foloseşte învăţarea experienţială şi metode orientate spre acţiune participativă pentru a dezvolta abilităţile manageriale şi personale. Obiectivul central al CEFE este de acela de a îmbunătăţi performanţa antreprenorilor de afaceri mici, prin exerciţii de simulare a mediului de afaceri competitiv, prin auto-analiză în discuţii structurate în care participanţii îşi deblochează potenţialul lor creativ.

Metoda se bazează pe învăţarea prin experienţă - ideile şi conceptele pe care se bazează studentul. Perspectivă proprie a antreprenorului este punctul de plecare pentru ajustarea cursului pentru fiecare grup în parte. Contează pentru fiecare participant să înţeleagă problemele economice ale companiei, spre deosebire de cursurile unde accentual se pune pe teorie şi se oferă suporturi de curs departe de realităţile de afaceri. Exerciţiile care modelează aspectele economice sunt explicate şi evaluate printr-un dialog interactiv:

• cu alţi participanţi - pentru a le da posibilitatea de a înţelege şi de a integra experienţa altor antreprenori care au avut o situaţie similară

• cu trainer-facilitator, deoarece "lumea CEFE, nu  te învaţă ", dar te determină să cauţi o soluţie care se potriveşte ideii tale de afaceri.

Această metodă va fi luată în considerare atunci când manualele vor fi concepute în colaborare cu traineri din Cernăuţi şi Bălţi. Pentru aceasta va fi organizată o întâlnire între formatori, pentru o perioadă de cinci zile, pentru a prezenta tuturor formatorilor metoda CEFE astfel încât aceasta să poată fi folosită în fiecare regiune ca metodă de training.

Manualele vor fi publicate în două limbi: română şi ucraineană şi materialele de suport pentru instruire vor fi digitalizate şi vor fi disponibile pe platforma de e-Learning.

Parteneri

 

BCDR – P1

AR – P2

ADER – P3

6 curricule pentru fiecare regiune

1 întâlnire cu trainerii

6 manuale concepute pentru fiecare regiune