Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013

Granițe comune. Soluții comune. www.ro-ua-md.net

Activitatile proiectului: Page 3 of 5

3.2

Organizarea cursurilor de formare pentru IMM-uri

Scopul acestei activităţi va fi dezvoltarea de cursuri de formare în Suceava (RO), la Camera de Comerţ şi Industrie, în Bălţi (P2-MD), la Universitatea Alecu Russo şi în Cernăuţi (P1-UA), într-un spatiu închiriat, pentru o total de 324 de antreprenori şi angajaţi din 90 de IMM-uri.

Instruirile se vor desfăşura pe durata a patru zile şi va asigurat catering (mese şi pauze de cafea) pentru toţi participanţii în fiecare zi.

 

Beneficiar:

CCI SV

 

Parteneri :

BCDR – P1

AR – P2

ADER – P3

 324 antreprenori şi angajaţi care termină trainingul

 90 IMM-uri care beneficiază de training

 6 sesiune de formare în fiecare ţară

3.3

Dezvoltarea forumurilor de afaceri transfrontaliere

La finalul implementării proiectului vor fi organizate

în total trei forumuri de afaceri transfrontaliere în fiecare regiune vizată, în care antreprenorii de succes din toate cele trei ţări vor face schimb de bune practici, de cazuri şi know-how, vor oferi recomandări specifice privind dezvoltarea sau lansarea unei afaceri în ţările în care au investit (se va face referire numai la RO, UA şi MD). Forumurile vor reprezenta de asemenea, o oportunitate pentru partenerii de proiect să informeze şi să difuzeze la grupurile ţintă şi părţile interesate existenţa Joint Business Support Center (JoBS Center), creat în cadrul proiectului la Camera de Comerţ si Industrie Suceava. Forumul organizat în România va asigura spaţiul de expunere pentru 9 IMM-uri (3 IMM-uri din fiecare ţară), care vor avea posibilitatea de a prezenta rezultatele propriilor activităţi şi de a promova produsele sau serviciile lor. Expoziţia va fi deschisă timp de 5 luni.

Oportunitatea de a avea un stand gratuit de expunere JoBS Center, va fi promovată fiecărui Forum de la Cernăuţi şi Bălţi. Perioada de cinci luni va depăşi perioada de implementare a proiectului, asigurând sustenabilitatea proiectului. Cu aceste companii vor fi semnate 9 acorduri de parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie Suceava, cu scopul de a promova activităţile, serviciile şi bunurile. Acest lucru va promova, de asemenea, e-platforma proiectului şi a serviciilor sale pentru grupurile ţintă şi părţile interesate. Pe forumul din Suceava va exista o prezentare a JoBS Center.

Beneficiar:

CCI SV

 

Parteneri :

 

BCDR – P1

AR – P2

9 parteneriate create

3 forumuri de afaceri transfrontaliere

9 IMM-uri cu stand de expunere

 

220 participanţi din IMM-uri, instituţii publice şi ONG-uri informaţi despre noile oportunităţi de afaceri

4

Instrumente inovative pentru susţinerea creării sustenabile şi dezvoltării IMM-urilor

 

 

4.1

Dezvoltarea platformelor colaboraţionale pentru IMM-uri

Scopul acestei activităţi specifice va fi acela de a dezvolta un portal inovativ şi interactiv al proiectului cu informaţii complete, baze de date, cunoştinţe şi consiliere a IMM-urilor existente şi viitoare din zona transfrontalieră. Soluţia portalului va juca un rol esenţial din perspectiva de colaborare şi comunicare inter-instituţională. Portalul proiectului va fi un instrument modern, curentul care oferă conexiune directă între instituţie şi parteneri publici, şi duce la o mai mare transparenţă şi eficienţă a activităţilor desfăşurate pentru a îndeplini obiectivele. Soluţia ITC va oferi o interfaţă intuitivă (uşoară), informativă, de încredere, stabilă şi atractivă pentru utilizatorul care are posibilitatea de a utiliza limbile din toate cele trei ţări implicate, adică: română, ucraineană şi engleză.

Platforma este destinată pentru întreprinderile mici şi funcţiile sale principale permit utilizatorilor să gestioneze persoane de contact, întâlniri, proiecte şi liste de obiective într-un mediu de colaborare. Funcţiile sumare ale soluţiei pentru platforma de colaborare sunt:

• calendar, agenda, management de activitate, cronometru; • CRM; • Sincronizare cu dispozitive mobile; • Integrarea VoiP (click pentru a detalii); • Curs de management pentru IMM-uri;

 • Manager de fişiere; • CardDAV şi suport CalDAV; • Forum de discuţii: sincronizat / nesincronizat; • Ştiri: anunţuri publice, care pot fi trimise prin e-mail şi monitorizate prin RSS; • Platforma de management: înfiinţarea grupurilor de utilizatori şi a drepturilor lor, configurarea cerinţele personale ale utilizatorilor; • Interfaţa: intuitivă şi prietenoasă, cel puţin în limba română; suport multilingv; • Sistem de Ajutor: manual disponibil on-line; • acces securizat la informaţii: drepturile de acces, procesul de autentificare; • Tehnici de prevenire a fraudei: conectarea oricăror date care permit reconstrucţia istoriei a sistemului; • Flexibilitate: modularitate şi configurabilitate; • tehnologia Web: sistemul de utilizare nu necesită instalarea manuală a unei aplicaţii; • Funcţionarea în modul multi-user: platforma poate fi utilizată simultan de către mai mulţi utilizatori şi poate să pună în aplicare mecanisme pentru a preveni pierderea sau coruperea datelor datorită partajării necorespunzătoare a resurselor între mai mulţi utilizatori.

Instrumentele oferă o mulţime de funcţii bogate şi aplicaţii extrem de integrate şi oferă toate instrumentele esenţiale într-un singur pachet. Acesta permite organizaţiilor să colaboreze într-un mediu sigur şi cu funcţii bogate, pentru sprijinirea echipelor de proiecte integrate în limitele de organizare. Activitatea va fi dezvoltată de către un contractant extern, care va fi selectat în urma procedurilor de achiziţii publice în vigoare. Responsabilul pentru organizarea achiziţiei va fi Solicitantul. Parteneriatul proiectului va susţine contractantul extern selectat pentru a furniza soluţia ITC solicitată.

Beneficiar:

CCI SV

 

 

Parteneri:

 

BCDR – P1

AR – P2

1  soluţie inovativă

IT&C (echipment şi soft)

 

1 portal al proiectului