Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013

Granițe comune. Soluții comune. www.ro-ua-md.net

Activitatile proiectului: Page 4 of 5

4.2

Centrul de training nnline (instrument eLearning)

Platforma de e-Learning va favoriza tranziţia de la învăţare informativă la cea formativă, va încuraja adunarea de idei şi va da posibilitatea de a se crea o vastă bază de cunoştinţe. Stagiarii şi formatorii din toată ţările implicate vor putea să participe la crearea şi consultarea acestei baze de cunoştinţe.

Platforma de eLearning va fi dezvoltată pentru a sprijini procesul de formare şi învăţare, testare şi evaluare, administrarea conţinutului, şi pentru monitorizarea procesului de formare şi evaluare în timpul şi după punerea în aplicare a proiectului.

Pentru flexibilitate şi uşurinţa de utilizare, sistemul are o structură modulară. O scurtă descriere a principalelor module este prezentată mai jos:

o Clase virtuale. Sesiuni de învăţare sincron. Sistemul este optimizat pentru învăţare sincron, formatorul controlează cursul on-line în întregime, fiind capabil să creeze, coordoneze, se adapteze şi să monitorizeze procesul de învăţare.

o Învăţare nesincronizată. Formatorul poate defini cursuri care pot fi frecventate de elevi în propriul ritm. Modulul de curs include un flux de lucru de validare / aprobare. Formatori pot supraveghea cursurile sau nu.

o Sistem de administrare a conţinutului cursului - Biblioteca virtuală. Sistemul dispune de o bibliotecă electronică, cu scopul principal de a stoca şi gestiona întregul conţinut educaţional în formate standard. Modulul de învăţare al conţinutului de management este adaptabil, configurabil, uşor de căutat şi navigabil. Aceasta susţine toate tipurile de conţinut comun, import / export de conţinut multimedia e-Learning (în conformitate cu standardele internaţionale), inclusiv descărcarea conţinutului lor, importul şi actualizările de conţinut. Acesta permite editarea de conţinut, agregare, pregătirea planurilor de curs personalizat, adnotare şi îmbogăţirea conţinutului. Aceasta include, de asemenea, instrumente de bază pentru conţinutul de creaţie.

o Testare şi evaluare. Sistemul oferă suport pentru testare electronică, precum şi asistenţă de clasificare.

o Teste offline şi online

o Teste cu sau fără termene

o Teste de autoevaluare

o Chestionare  

o Administrare. Securitatea include securitate orientată către funcţie şi spre date, cu rolurile de utilizator configurabile, management de utilizatori şi grupuri de utilizatori, asociate dinamic, cu diferite roluri şi niveluri de acces.

Formatori, parteneri ai proiectului şi reprezentanţi ai părţilor interesate vor oferi sprijin permanent pentru acei specialişti care dezvoltă în continuare şi pun în aplicare platforma de e-Learning.

Activitatea va fi dezvoltată de către un contractant extern, care va fi selectat în urma procedurilor de achiziţii publice. Responsabil pentru organizarea achiziţiei va fi Solicitantul. Partenerii proiectului vor  susţine contractantul extern selectat pentru a furniza soluţia ITC solicitată.

Beneficiar:

CCI SV

 

Parteneri :

BCDR – P1

AR – P2

ADER – P3

 1 platformă e-learning

4.3

Dezvoltarea Joint Business Support Centre

Scopul acestei activităţi va fi de a reabilita etajul al doilea de la Camera de Comerţ si Industrie Suceava (CCI Suceava), în scopul de a crea Centrul Joint Business Support. Rolul principal al Centrului este de a asigura un spaţiu modern pentru IMM-uri din cele trei regiuni-ţintă unde să se promoveze serviciile lor şi să se pot organiza cursuri de instruire pentru angajaţii lor.

Centrul este împărţit astfel încât să asigure: o funcţionalitate corespunzătoare a echipamentului IT &C, două săli de instruire moderne, o sală modernă de conferinţe, ​​trei birouri şi un birou de management, spaţii administrative şi un spaţiu pentru standuri de expoziţii.

Centrul va implica renovarea şi dotarea pe o suprafaţă de 600 de metri pătraţi, undeva avea loc ultima activitate a proiectului: două traininguri şi Forumul de la Suceava. De asemenea, vor exista noi locuri de parcare create în jurul intrării Centrului. Toate activităţile de renovare vor fi atent monitorizate. Centrul va fi dotat cu mobilier de calitate, cum ar fi: mese, scaune, birouri, dulapuri, standuri expoziţii, video-proiector, ecran de proiectie, sistem audio.

Centrul Joint Business Support va oferi un spaţiu pentru schimbul de bune practici şi transferul de cunoştinţe, care reprezintă o componentă majoră a proiectului, prin intermediul a 9 standuri pentru 9 IMM-uri din toate cele 3 regiuni. De asemenea, Centrul va avea alte roluri secundare, cum ar fi: organizarea de forumuri, evenimente finale, diseminarea de informaţii valoroase pentru crearea unui IMM, informaţii utile cu privire la comerţul dintre IMM-urile din zona transfrontalieră şi tehnici moderne si instrumente folosite de IMM-uri în producţie şi procesele de marketing şi un centru de formare mai ales după ce proiectul se va încheia.

În al doilea rând Centrul Joint Business Support va găzdui cele două soluţii moderne şi inovatoare TIC, care vor asigura dezvoltarea durabilă a IMM-urilor din zona transfrontalieră, în perioada de implementare a proiectului şi după ce proiectul se va încheia, după cum urmează: portalul de proiect şi platforma de eLearning. Practic Centrul Joint Business Support, împreună cu soluţii inovatoare şi interactive TIC va asigura sustenabilitatea proiectului şi va asigura efecte realiste de multiplicare, mai ales după ce implementarea proiectului se va încheia.

Mai mult, partenerii proiectului vor dezvolta un plan de afaceri strategic pentru Centrul Joint Business Support, în scopul de a asigura eficienţa şi durabilitatea acestuia după implementarea proiectului. În timpul punerii în aplicare a proiectului Centrului Joint Business Support se va ţine cel puţin o sesiune de instruire şi Forumul care va fi organizat în Suceava.

Beneficiar:

CCI SV

 

Parteneri :

BCDR – P1

AR – P2

1 centru Joint Business Support creat

1 plan strategic de afaceri pentru Centrul JoBS