Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013

Granițe comune. Soluții comune. www.ro-ua-md.net

Activitatile proiectului: Page 5 of 5

5

Acţiuni vizibile

 

 

5.1

Organizarea şi dezvoltarea evenimentelor de diseminare

Scopul acestei activităţi va fi acela de a organiza evenimente pentru promovarea şi diseminarea obiectivelor proiectului şi a rezultatelor la grupurile ţintă şi beneficiarii finali. Evenimentele vor fi următoarele:

- Un eveniment de lansare a proiectului, în fiecare regiune, cu: 150 de participanţi, catering, o conferinţă de presă în fiecare regiune, şi un singur comunicat radio şi de presă în fiecare regiune şi 2 comunicate de presă în Suceava

- 7 comunicate de presă în fiecare regiune în ceea ce priveşte promovarea de formare şi 14 în Suceava

- 2 comunicate de presă şi radio cu privire la Centrul Joint Business Support creat în Suceava

- 1 comunicat de presă în fiecare regiune în ceea ce priveşte Forumul şi două în Suceava

- 1 comunicat de presă final în fiecare regiune în ceea ce priveşte rezultatele proiectului şi 2 în Suceava

- 1 conferinţă de presă în fiecare regiune, atunci când sunt organizate ateliere de lucru

- 1 conferinţă de presă în fiecare regiune, atunci când sunt organizate Forumurile

Rolul principal pentru coordonarea acestei activităţi va fi preluat de către solicitant, dar cu sprijin din partea Partenerului 1 şi Partenerului 2 care vor avea propriile lor evenimente şi comunicate de presă.

Toţi partenerii vor avea rolul va fi de a informa şi de a disemina la nivel local, regional şi transfrontalier toate informaţiile din proiect, respectând următoarele principii: transparenţă, constanţă, flexibilitate, eficienţă şi unitate.

 

Beneficiar:

CCI SV

 

Parteneri :

BCDR – P1

AR – P2

22 Comunicate de presă în Suceava

22 Comunicate radio în Suceava

10 Comunicate de presă în Cernăuţi

10 Comunicate radio  în Cernăuţi

10 Comunicate de presă  în Bălţi

10 Comunicate radio în Bălţi

9 conferinţe de presă (3 în fiecare parte)

3 evenimente de lansare a proiectului (1 în fiecare ţară) cu 150 participanţi

 

 

 

5.2

Dezvoltarea şi diseminarea materialelor promoţionale

Scopul activităţii va fi de a dezvolta o diseminare continuă a obiectivelor proiectului, activităţi, indicatori, realizările şi rezultatele de la nivel local, naţional şi transfrontalier. Toate părţile interesate şi partenerii vor fi implicaţi activ în distribuirea materialelor de diseminare, cum ar fi: pliante, broşuri cu Centrul Joint Business Support şi rezultatele proiectului, materiale web şi afişe on-line cu proiectul. Toate materialele de promovare dezvoltate vor fi distribuite la toate evenimentele proiectului previzibil şi direct la grupuri ţintă şi părţi interesate, de asemenea lucrările de construcţie pentru Centrul Joint Business Support vor fi promovate prin panouri.

Beneficiar:

CCI SV

 

Parteneri :

 

BCDR – P1

AR – P2

 1000 fluturaşi (ro-ua)

 500 broşuri (ro-en)

 650 folders

 

 5 roll-up

 15 buletine informative electronice

 1 panou temporar

 1 panou permanent