Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013

Granițe comune. Soluții comune. www.ro-ua-md.net

Activitatile proiectului

Descrierea activităţilor proiectului

Nr. 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR

ORGANIZAȚII IMPLICATE

REZULTATE AȘTEPTATE

1

Managementul şi coordonarea proiectului

Să asigure o bună coordonare şi administrare a implementării proiectului.

Să se asigure că proiectul va avea rezultatele şi obiectivele scontate, în timp ce se respectă prevederile contractuale şi cerinţele programului.

Să ofere mediul pentru o dezvoltare facilă a proiectului. Să monitorizeze implementarea activităţilor şi să menţină o bună comunicare între partener şi Autoritatea Contractantă.

 

 

Beneficiar: Camera de Comerţ şi Industrie Suceava

(CCI SV)

 

 

1.1

Monitorizare generală şi managementul proiectului

Scopul acestei activităţi va fi acela de a asigura coordonarea şi managementul activităţilor tehnice şi financiare ale proiectului. Solicitantul şi partenerii săi vor forma o Comisie comună de comandă a proiectului şi vor avea întâlniri regulate pentru a monitoriza şi raporta implementarea proiectului. Principalele activităţi al Comisiei Comune de comandă a proiectului (JPSC) vor fi următoarele:

- să aprobe rapoartele intermediare de evoluţie a implementării proiectului;

- să aprobe rapoartele intermediare şi cererile de plată înainte de predare;

- să aprobe raportul final tehnic şi financiar;

- să se asigure că activităţile sunt efectuate în concordanţă cu planul de lucru al proiectului;

- să asigure o administrate eficientă;

- să monitorizeze şi să controleze  aspectele tehnice şi financiare ale proiectului, căutând abateri, pentru a le identifica într-un stadiu incipient;

- să păstreze comunicarea cu participanţii la progresul proiectului;

- să dezvolte un plan de gestionare a riscului şi un plan de răspuns la risc.

Fiecare partener va avea cel puţin un reprezentant în JPSC. De asemenea partenerii din proiect vor încuraja activ participarea în Comisia Comună de Comandă a Proiectului a unui reprezentant al părţilor interesate şi un reprezentant al grupurilor ţintă. Astfel echipa proiectului va opera conform principiilor transparenţei, bunei conduceri şi parteneriatelor eficiente care vor fi  semnate în timpul implementării proiectelor pentru a obţine un efect mai bun al activităţii transfrontaliere. În timpul acestei activităţi va fi stabilită echipa proiectului.

Beneficiar: Camera de Comerţ şi Industrie Suceava

(CCI SV)

 

Parteneri:

Centrul bucovinean pentru dezvoltare şi reconstrucţie

 (BCDR) –P1

 

Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi (AR) – P2

 

Asociaţia pentru Dezvoltare Economică şi Regională (ADER) – P3

 

 1 întâlnire de iniţiere a proiectului

 5 întâlniri PT

 6 procese verbale semnate

1.2

Proces de raportare

Scopul acestei activităţi este acela de a asigura un proces de raportare corect. Toţi partenerii vor oferi toate informaţiile tehnice şi financiare şi documente  pentru implementarea proiectului şi Solicitantul va coordona şi centraliza toate datele. Toţi partenerii se vor asigura că rapoartele sunt predate conform orarului.

Beneficiar:

CCI SV

Parteneri :

BCDR – P1

AR – P2

ADER – P3

5 rapoarte intermediare

1 raport final

Un raport tehnic şi financiar al proiectului bine dezvoltat, oferit conform planului proiectului 

 

1.3

Organizarea de achiziţii publice  

Complexitatea “Joint Business Support Centre – Instrument for fostering development of entrepreneurship in Ro-Ua-Md cross-border area” impune achiziţionarea de echipament IT, mobilier pentru birouri şi săli de training, diferite servicii care sunt necesare pentru o bună implementare a proiectului şi pentru a oferi un spaţiu adecvat pentru grupul ţintă, pentru dezvoltarea sa profesională şi o promovare adecvată a activităţilor lor.

Solicitantul şi partenerii P1 şi P2 vor coordona procedurile proprii de procurare, respectând regulile menţionate în anexa IV, pentru achiziţii.

 

Beneficiar:

CCI SV

 

Parteneri :

BCDR – P1

AR – P2

ADER – P3

O bună organizare a licitaţiei care asigură o bună implementare a proiectului; documentaţie de licitaţie bine concepută

 

1.4

Evaluare şi controlul calităţii

Evaluarea şi controlul calităţii este obligatoriu pentru a asigura o implementare corectă a proiectului. Va exista o procedură de evaluare şi monitorizare elaborată pentru a uşura comunicarea dintr parteneri şi autoritatea contractantă şi implementarea tehnică a proiectului.

Activitatea va fi coordonată de solicitant şi susţinută de parteneri. Partenerii din UA şi MD vor asigura auditul părţii lor de proiect.

 

Beneficiar:

CCI SV

 

Parteneri :

BCDR – P1

AR – P2

ADER – P3

 1 procedură de evaluare şi monitorizare

 2 rapoarte de evaluare şi monitorizare

 

Un proiect comun de management corect care atinge obiectivele, fără a exista conflicte între parteneri, fără iregularităţi şi cu raportare la timp a programului  

 

2

Cercetarea nevoilor specifice de training în zona de graniţă

 

 

2.1

Dezvoltarea studiilor de cercetare pentru nevoi specifice de training

Scopul acestei activităţi asigură atingerea primului obiectiv specific al proiectului prin determinarea nevoilor reale de training şi a problemelor de management a IMM-urilor în cele trei zone vizate Suceava (RO), Bălţi (MD), Cernăuţi (UA).

Partenerul responsabil este P3-ADER care va elabora instrumentele de evaluare – chestionare şi ghid de interviu cu managementul; va aplica aceste instrumente în judeţul Suceava şi va forma partenerii pentru a aplica instrumentele în regiunile lor. Vor fi chestionate 300 de persoane din domeniul IMM-urilor. La final P3 va colecta toate chestionarele şi ghidurile de interviu (Suceava, Cernăuţi şi Bălţi) şi va concepe un studiu referitor la nevoile de training pentru problemele de management identificate pentru IMM-uri în zona transfrontalieră. Studiul va fi publicat în română şi engleză în 100 de exemplare produse de solicitant şi 1000 de exemplare produse de partenerul P2 care va folosi studiul în toate întâlnirile naţionale şi internaţionale şi pentru studenţii care doresc să deschidă o afacere în viitorul apropiat.

 

 

Parteneri

 

BCDR – P1

AR – P2

ADER – P3

300 de chestionare completate

 

1 studiu transfrontalier referitorit la nevoia de training a IMM-urilor

 

2.2

Ateliere de lucru locale pentru IMM-uri şi persoanele interesate  

Scopul acestei activităţi va avea patru direcţii: 1) să informeze şi să disemineze principalele concluzii ale cercetării care se desfăşoară în toate cele trei ţări; 2) să colecteze feedback-ul cu privire la trainigul pe care grupurile ţintă îl vor urma în timpul acestui proiect şi 3) să dezvolte noi reţele transfrontaliere şi parteneriate între IMM-uri, care ar putea include, de asemenea, părţile interesate, care vor avea un impact asupra îmbunătăţirii socio-economice în regiunea transfrontalieră şi 4), să prezinte platforma electronică pentru IMM-uri. Pentru a atinge obiectivele de mai sus, studiul va fi publicat în limba română şi engleză şi va fi organizat un atelier de lucru în Suceava (RO), unul în Cernăuţi şi unul în Bălţi. La fiecare seminar vor participa membrii ai grupului ţintă, părţile interesate, precum şi câţiva reprezentanţi ai IMM-urilor din celelalte două ţări, în scopul de a crea parteneriate durabile. Aceste parteneriate pot fi create între IMM-uri şi autorităţile locale sau ONG-uri sau instituţii guvernamentale, cu scopul de a contribui la dezvoltarea IMM-urilor (atragerea de noi fonduri, promovarea activităţilor / servicii / bunuri). Ca urmare a acestor ateliere de lucru, vom avea şase contracte de parteneriat semnate şi 18 traininguri promovate (câte 6 în fiecare ţară).

 

Parteneri

 

BCDR – P1

AR – P2

ADER – P3

3 ateliere de lucru organizate pentru IMM-uri şi persoanele interesate

 

180 persoane informate din grupurile ţintă ale proiectului  şi persoanele interesate  

 

6 contracte de parteneriat semnate

3

Iniţiative comună pentru a susţine IMM-urile din zona transfrontalieră

 

 

3.1

Dezvoltarea cursurilor de training pentru IMM-uri

Acest proiect este relevant pentru grupul ţintă selectat mai ales pentru că oferă un program de instruire aplicată pentru problemele de management care vor fi identificate prin studiul de cercetare.

Scopul acestei activităţi va fi dezvoltarea a 6 curricule şi 6 manuale de cursuri în fiecare regiune. După cum va dezvălui studiul, pot exista similitudini între cursuri sau pot exista cursuri diferite în fiecare regiune.

Partenerul responsabil este P3-ADER, care va include o metodă specifică de pregătire numită CEFE.

Metoda CEFE este aplicată cu succes de către GTZ Germania şi reţeaua CEFE International. Metoda CEFE este un instrument complex de training care foloseşte învăţarea experienţială şi metode orientate spre acţiune participativă pentru a dezvolta abilităţile manageriale şi personale. Obiectivul central al CEFE este de acela de a îmbunătăţi performanţa antreprenorilor de afaceri mici, prin exerciţii de simulare a mediului de afaceri competitiv, prin auto-analiză în discuţii structurate în care participanţii îşi deblochează potenţialul lor creativ.

Metoda se bazează pe învăţarea prin experienţă - ideile şi conceptele pe care se bazează studentul. Perspectivă proprie a antreprenorului este punctul de plecare pentru ajustarea cursului pentru fiecare grup în parte. Contează pentru fiecare participant să înţeleagă problemele economice ale companiei, spre deosebire de cursurile unde accentual se pune pe teorie şi se oferă suporturi de curs departe de realităţile de afaceri. Exerciţiile care modelează aspectele economice sunt explicate şi evaluate printr-un dialog interactiv:

• cu alţi participanţi - pentru a le da posibilitatea de a înţelege şi de a integra experienţa altor antreprenori care au avut o situaţie similară

• cu trainer-facilitator, deoarece "lumea CEFE, nu  te învaţă ", dar te determină să cauţi o soluţie care se potriveşte ideii tale de afaceri.

Această metodă va fi luată în considerare atunci când manualele vor fi concepute în colaborare cu traineri din Cernăuţi şi Bălţi. Pentru aceasta va fi organizată o întâlnire între formatori, pentru o perioadă de cinci zile, pentru a prezenta tuturor formatorilor metoda CEFE astfel încât aceasta să poată fi folosită în fiecare regiune ca metodă de training.

Manualele vor fi publicate în două limbi: română şi ucraineană şi materialele de suport pentru instruire vor fi digitalizate şi vor fi disponibile pe platforma de e-Learning.

Parteneri

 

BCDR – P1

AR – P2

ADER – P3

6 curricule pentru fiecare regiune

1 întâlnire cu trainerii

6 manuale concepute pentru fiecare regiune

3.2

Organizarea cursurilor de formare pentru IMM-uri

Scopul acestei activităţi va fi dezvoltarea de cursuri de formare în Suceava (RO), la Camera de Comerţ şi Industrie, în Bălţi (P2-MD), la Universitatea Alecu Russo şi în Cernăuţi (P1-UA), într-un spatiu închiriat, pentru o total de 324 de antreprenori şi angajaţi din 90 de IMM-uri.

Instruirile se vor desfăşura pe durata a patru zile şi va asigurat catering (mese şi pauze de cafea) pentru toţi participanţii în fiecare zi.

 

Beneficiar:

CCI SV

 

Parteneri :

BCDR – P1

AR – P2

ADER – P3

 324 antreprenori şi angajaţi care termină trainingul

 90 IMM-uri care beneficiază de training

 6 sesiune de formare în fiecare ţară

3.3

Dezvoltarea forumurilor de afaceri transfrontaliere

La finalul implementării proiectului vor fi organizate

în total trei forumuri de afaceri transfrontaliere în fiecare regiune vizată, în care antreprenorii de succes din toate cele trei ţări vor face schimb de bune practici, de cazuri şi know-how, vor oferi recomandări specifice privind dezvoltarea sau lansarea unei afaceri în ţările în care au investit (se va face referire numai la RO, UA şi MD). Forumurile vor reprezenta de asemenea, o oportunitate pentru partenerii de proiect să informeze şi să difuzeze la grupurile ţintă şi părţile interesate existenţa Joint Business Support Center (JoBS Center), creat în cadrul proiectului la Camera de Comerţ si Industrie Suceava. Forumul organizat în România va asigura spaţiul de expunere pentru 9 IMM-uri (3 IMM-uri din fiecare ţară), care vor avea posibilitatea de a prezenta rezultatele propriilor activităţi şi de a promova produsele sau serviciile lor. Expoziţia va fi deschisă timp de 5 luni.

Oportunitatea de a avea un stand gratuit de expunere JoBS Center, va fi promovată fiecărui Forum de la Cernăuţi şi Bălţi. Perioada de cinci luni va depăşi perioada de implementare a proiectului, asigurând sustenabilitatea proiectului. Cu aceste companii vor fi semnate 9 acorduri de parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie Suceava, cu scopul de a promova activităţile, serviciile şi bunurile. Acest lucru va promova, de asemenea, e-platforma proiectului şi a serviciilor sale pentru grupurile ţintă şi părţile interesate. Pe forumul din Suceava va exista o prezentare a JoBS Center.

Beneficiar:

CCI SV

 

Parteneri :

 

BCDR – P1

AR – P2

9 parteneriate create

3 forumuri de afaceri transfrontaliere

9 IMM-uri cu stand de expunere

 

220 participanţi din IMM-uri, instituţii publice şi ONG-uri informaţi despre noile oportunităţi de afaceri

4

Instrumente inovative pentru susţinerea creării sustenabile şi dezvoltării IMM-urilor

 

 

4.1

Dezvoltarea platformelor colaboraţionale pentru IMM-uri

Scopul acestei activităţi specifice va fi acela de a dezvolta un portal inovativ şi interactiv al proiectului cu informaţii complete, baze de date, cunoştinţe şi consiliere a IMM-urilor existente şi viitoare din zona transfrontalieră. Soluţia portalului va juca un rol esenţial din perspectiva de colaborare şi comunicare inter-instituţională. Portalul proiectului va fi un instrument modern, curentul care oferă conexiune directă între instituţie şi parteneri publici, şi duce la o mai mare transparenţă şi eficienţă a activităţilor desfăşurate pentru a îndeplini obiectivele. Soluţia ITC va oferi o interfaţă intuitivă (uşoară), informativă, de încredere, stabilă şi atractivă pentru utilizatorul care are posibilitatea de a utiliza limbile din toate cele trei ţări implicate, adică: română, ucraineană şi engleză.

Platforma este destinată pentru întreprinderile mici şi funcţiile sale principale permit utilizatorilor să gestioneze persoane de contact, întâlniri, proiecte şi liste de obiective într-un mediu de colaborare. Funcţiile sumare ale soluţiei pentru platforma de colaborare sunt:

• calendar, agenda, management de activitate, cronometru; • CRM; • Sincronizare cu dispozitive mobile; • Integrarea VoiP (click pentru a detalii); • Curs de management pentru IMM-uri;

 • Manager de fişiere; • CardDAV şi suport CalDAV; • Forum de discuţii: sincronizat / nesincronizat; • Ştiri: anunţuri publice, care pot fi trimise prin e-mail şi monitorizate prin RSS; • Platforma de management: înfiinţarea grupurilor de utilizatori şi a drepturilor lor, configurarea cerinţele personale ale utilizatorilor; • Interfaţa: intuitivă şi prietenoasă, cel puţin în limba română; suport multilingv; • Sistem de Ajutor: manual disponibil on-line; • acces securizat la informaţii: drepturile de acces, procesul de autentificare; • Tehnici de prevenire a fraudei: conectarea oricăror date care permit reconstrucţia istoriei a sistemului; • Flexibilitate: modularitate şi configurabilitate; • tehnologia Web: sistemul de utilizare nu necesită instalarea manuală a unei aplicaţii; • Funcţionarea în modul multi-user: platforma poate fi utilizată simultan de către mai mulţi utilizatori şi poate să pună în aplicare mecanisme pentru a preveni pierderea sau coruperea datelor datorită partajării necorespunzătoare a resurselor între mai mulţi utilizatori.

Instrumentele oferă o mulţime de funcţii bogate şi aplicaţii extrem de integrate şi oferă toate instrumentele esenţiale într-un singur pachet. Acesta permite organizaţiilor să colaboreze într-un mediu sigur şi cu funcţii bogate, pentru sprijinirea echipelor de proiecte integrate în limitele de organizare. Activitatea va fi dezvoltată de către un contractant extern, care va fi selectat în urma procedurilor de achiziţii publice în vigoare. Responsabilul pentru organizarea achiziţiei va fi Solicitantul. Parteneriatul proiectului va susţine contractantul extern selectat pentru a furniza soluţia ITC solicitată.

Beneficiar:

CCI SV

 

 

Parteneri:

 

BCDR – P1

AR – P2

1  soluţie inovativă

IT&C (echipment şi soft)

 

1 portal al proiectului

4.2

Centrul de training nnline (instrument eLearning)

Platforma de e-Learning va favoriza tranziţia de la învăţare informativă la cea formativă, va încuraja adunarea de idei şi va da posibilitatea de a se crea o vastă bază de cunoştinţe. Stagiarii şi formatorii din toată ţările implicate vor putea să participe la crearea şi consultarea acestei baze de cunoştinţe.

Platforma de eLearning va fi dezvoltată pentru a sprijini procesul de formare şi învăţare, testare şi evaluare, administrarea conţinutului, şi pentru monitorizarea procesului de formare şi evaluare în timpul şi după punerea în aplicare a proiectului.

Pentru flexibilitate şi uşurinţa de utilizare, sistemul are o structură modulară. O scurtă descriere a principalelor module este prezentată mai jos:

o Clase virtuale. Sesiuni de învăţare sincron. Sistemul este optimizat pentru învăţare sincron, formatorul controlează cursul on-line în întregime, fiind capabil să creeze, coordoneze, se adapteze şi să monitorizeze procesul de învăţare.

o Învăţare nesincronizată. Formatorul poate defini cursuri care pot fi frecventate de elevi în propriul ritm. Modulul de curs include un flux de lucru de validare / aprobare. Formatori pot supraveghea cursurile sau nu.

o Sistem de administrare a conţinutului cursului - Biblioteca virtuală. Sistemul dispune de o bibliotecă electronică, cu scopul principal de a stoca şi gestiona întregul conţinut educaţional în formate standard. Modulul de învăţare al conţinutului de management este adaptabil, configurabil, uşor de căutat şi navigabil. Aceasta susţine toate tipurile de conţinut comun, import / export de conţinut multimedia e-Learning (în conformitate cu standardele internaţionale), inclusiv descărcarea conţinutului lor, importul şi actualizările de conţinut. Acesta permite editarea de conţinut, agregare, pregătirea planurilor de curs personalizat, adnotare şi îmbogăţirea conţinutului. Aceasta include, de asemenea, instrumente de bază pentru conţinutul de creaţie.

o Testare şi evaluare. Sistemul oferă suport pentru testare electronică, precum şi asistenţă de clasificare.

o Teste offline şi online

o Teste cu sau fără termene

o Teste de autoevaluare

o Chestionare  

o Administrare. Securitatea include securitate orientată către funcţie şi spre date, cu rolurile de utilizator configurabile, management de utilizatori şi grupuri de utilizatori, asociate dinamic, cu diferite roluri şi niveluri de acces.

Formatori, parteneri ai proiectului şi reprezentanţi ai părţilor interesate vor oferi sprijin permanent pentru acei specialişti care dezvoltă în continuare şi pun în aplicare platforma de e-Learning.

Activitatea va fi dezvoltată de către un contractant extern, care va fi selectat în urma procedurilor de achiziţii publice. Responsabil pentru organizarea achiziţiei va fi Solicitantul. Partenerii proiectului vor  susţine contractantul extern selectat pentru a furniza soluţia ITC solicitată.

Beneficiar:

CCI SV

 

Parteneri :

BCDR – P1

AR – P2

ADER – P3

 1 platformă e-learning

4.3

Dezvoltarea Joint Business Support Centre

Scopul acestei activităţi va fi de a reabilita etajul al doilea de la Camera de Comerţ si Industrie Suceava (CCI Suceava), în scopul de a crea Centrul Joint Business Support. Rolul principal al Centrului este de a asigura un spaţiu modern pentru IMM-uri din cele trei regiuni-ţintă unde să se promoveze serviciile lor şi să se pot organiza cursuri de instruire pentru angajaţii lor.

Centrul este împărţit astfel încât să asigure: o funcţionalitate corespunzătoare a echipamentului IT &C, două săli de instruire moderne, o sală modernă de conferinţe, ​​trei birouri şi un birou de management, spaţii administrative şi un spaţiu pentru standuri de expoziţii.

Centrul va implica renovarea şi dotarea pe o suprafaţă de 600 de metri pătraţi, undeva avea loc ultima activitate a proiectului: două traininguri şi Forumul de la Suceava. De asemenea, vor exista noi locuri de parcare create în jurul intrării Centrului. Toate activităţile de renovare vor fi atent monitorizate. Centrul va fi dotat cu mobilier de calitate, cum ar fi: mese, scaune, birouri, dulapuri, standuri expoziţii, video-proiector, ecran de proiectie, sistem audio.

Centrul Joint Business Support va oferi un spaţiu pentru schimbul de bune practici şi transferul de cunoştinţe, care reprezintă o componentă majoră a proiectului, prin intermediul a 9 standuri pentru 9 IMM-uri din toate cele 3 regiuni. De asemenea, Centrul va avea alte roluri secundare, cum ar fi: organizarea de forumuri, evenimente finale, diseminarea de informaţii valoroase pentru crearea unui IMM, informaţii utile cu privire la comerţul dintre IMM-urile din zona transfrontalieră şi tehnici moderne si instrumente folosite de IMM-uri în producţie şi procesele de marketing şi un centru de formare mai ales după ce proiectul se va încheia.

În al doilea rând Centrul Joint Business Support va găzdui cele două soluţii moderne şi inovatoare TIC, care vor asigura dezvoltarea durabilă a IMM-urilor din zona transfrontalieră, în perioada de implementare a proiectului şi după ce proiectul se va încheia, după cum urmează: portalul de proiect şi platforma de eLearning. Practic Centrul Joint Business Support, împreună cu soluţii inovatoare şi interactive TIC va asigura sustenabilitatea proiectului şi va asigura efecte realiste de multiplicare, mai ales după ce implementarea proiectului se va încheia.

Mai mult, partenerii proiectului vor dezvolta un plan de afaceri strategic pentru Centrul Joint Business Support, în scopul de a asigura eficienţa şi durabilitatea acestuia după implementarea proiectului. În timpul punerii în aplicare a proiectului Centrului Joint Business Support se va ţine cel puţin o sesiune de instruire şi Forumul care va fi organizat în Suceava.

Beneficiar:

CCI SV

 

Parteneri :

BCDR – P1

AR – P2

1 centru Joint Business Support creat

1 plan strategic de afaceri pentru Centrul JoBS

5

Acţiuni vizibile

 

 

5.1

Organizarea şi dezvoltarea evenimentelor de diseminare

Scopul acestei activităţi va fi acela de a organiza evenimente pentru promovarea şi diseminarea obiectivelor proiectului şi a rezultatelor la grupurile ţintă şi beneficiarii finali. Evenimentele vor fi următoarele:

- Un eveniment de lansare a proiectului, în fiecare regiune, cu: 150 de participanţi, catering, o conferinţă de presă în fiecare regiune, şi un singur comunicat radio şi de presă în fiecare regiune şi 2 comunicate de presă în Suceava

- 7 comunicate de presă în fiecare regiune în ceea ce priveşte promovarea de formare şi 14 în Suceava

- 2 comunicate de presă şi radio cu privire la Centrul Joint Business Support creat în Suceava

- 1 comunicat de presă în fiecare regiune în ceea ce priveşte Forumul şi două în Suceava

- 1 comunicat de presă final în fiecare regiune în ceea ce priveşte rezultatele proiectului şi 2 în Suceava

- 1 conferinţă de presă în fiecare regiune, atunci când sunt organizate ateliere de lucru

- 1 conferinţă de presă în fiecare regiune, atunci când sunt organizate Forumurile

Rolul principal pentru coordonarea acestei activităţi va fi preluat de către solicitant, dar cu sprijin din partea Partenerului 1 şi Partenerului 2 care vor avea propriile lor evenimente şi comunicate de presă.

Toţi partenerii vor avea rolul va fi de a informa şi de a disemina la nivel local, regional şi transfrontalier toate informaţiile din proiect, respectând următoarele principii: transparenţă, constanţă, flexibilitate, eficienţă şi unitate.

 

Beneficiar:

CCI SV

 

Parteneri :

BCDR – P1

AR – P2

22 Comunicate de presă în Suceava

22 Comunicate radio în Suceava

10 Comunicate de presă în Cernăuţi

10 Comunicate radio  în Cernăuţi

10 Comunicate de presă  în Bălţi

10 Comunicate radio în Bălţi

9 conferinţe de presă (3 în fiecare parte)

3 evenimente de lansare a proiectului (1 în fiecare ţară) cu 150 participanţi

 

 

 

5.2

Dezvoltarea şi diseminarea materialelor promoţionale

Scopul activităţii va fi de a dezvolta o diseminare continuă a obiectivelor proiectului, activităţi, indicatori, realizările şi rezultatele de la nivel local, naţional şi transfrontalier. Toate părţile interesate şi partenerii vor fi implicaţi activ în distribuirea materialelor de diseminare, cum ar fi: pliante, broşuri cu Centrul Joint Business Support şi rezultatele proiectului, materiale web şi afişe on-line cu proiectul. Toate materialele de promovare dezvoltate vor fi distribuite la toate evenimentele proiectului previzibil şi direct la grupuri ţintă şi părţi interesate, de asemenea lucrările de construcţie pentru Centrul Joint Business Support vor fi promovate prin panouri.

Beneficiar:

CCI SV

 

Parteneri :

 

BCDR – P1

AR – P2

 1000 fluturaşi (ro-ua)

 500 broşuri (ro-en)

 650 folders

 

 5 roll-up

 15 buletine informative electronice

 1 panou temporar

 1 panou permanent