Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013

Granițe comune. Soluții comune. www.ro-ua-md.net

Centrul Bucovinean pentru Reconstructie si Dezvoltare (Cernauti)

Web: www.bcdr.cv.ua

STATUTUL

Centrul Bucovinean pentru Reconstrucție si Dezvoltare (Cernăuți) este o organizație nonguvernamentala, nonprofit, înființată in anul 1999 de Consiliul Regional Cernăuți și Filiala Regionala a Uniunii “Znannia”. ONG-ul activează pe teritoriul regiunii Cernăuți. Centrul Bucovinean pentru Reconstrucție si Dezvoltare (Cernăuți) este membrul Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Dezvoltare Regională a Ucrainei.

SCOPUL

Scopul activităţii ONG-ului constă în favorizarea dezvoltării economice, sociale, ecologice şi culturale a regiunii Cernăuţi, optimizarea funcţionării autorităţilor publice locale, dezvoltarea societăţii civile, implicarea populaţiei în viaţa şi dezvoltarea comunităţilor, elaborarea şi realizarea programelor şi proiectelor de dezvoltare a zonei, integrarea în comunitatea europeană şi mondială.

OBIECTIVE DE BAZĂ

 • elaborarea proiectelor de investiţii, planurilor de afaceri, proiectelor de colaborare transfrontalieră;
 • realizarea proiectelor de dezvoltare a comunităţilor locale ale regiunii Cernăuţi;
 • susţinerea dezvoltării IMM-urilor prin desfăşurarea de traininguri, acordarea de consultanţă şi stabilirea relaţiilor sustenabile şi reciproc avantajoase de parteneriat cu organizaţiile din zona transfrontalieră;
 • desfăşurarea activităţilor de sporire a atractivităţii investiţionale a regiunii;
 • oferirea serviciilor de consultanţă, informare şi comunicare pe problemele stării pieţii financiare regionale şi promovarea unei culturi financiare noi;
 • facilitarea soluţionării problemelor ecologice şi de protecţie a mediului în regiunea Cernăuţi;
 • modernizarea infractructurii regionale, prin folosirea instrumentelor de colaborare transfrontalieră;
 • facilitarea reformării eficiente a relaţiilor agrare în zonă, prin dezvoltarea reţelei de cooperare locală;
 • desfăşurarea activităţilor care au ca scop dezvoltarea social-economică a comunităţilor teritoriale prin cooperarea cu autorităţile locale, ONG-uri şi mediul de afaceri;
 • activitatea de editare.

DOMENII DE ACTIVITATE

 • elaborarea programelor, proiectelor, planurilor de afaceri, proiectelor de colaborare transfrontalieră pentru regiunea Cernăuţi;
 • asistenţă informaţională şi juridică, consultanţă pentru autorităţile publice locale, intreprinderi, organizaţii şi cetăţeni;
 • oferirea de consultanţă ştiinţifică şi metodică în scopul dezvoltării autoguvernării locale;
 • organizarea de conferinţe, seminare, expoziţii, activităţi culturale şi în masă, ştiinţifice şi de educaţie, în scopul sporirii activităţii obşteşti şi de afaceri a populaţiei în zonă;
 • dezvoltarea relaţiilor interregionale şi externe, în scopul folosirii eficiente a potenţialului regiunii;
 • pregătirea şi recalificarea cadrelor, în scopul eficientizării activităţii lor, în condiţiile social-economice moderne.

 

La sfârşitul anului 2013 Centrul Bucovinean pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a semnat în calitate de aplicant şi partener 5 proiecte de colaborare transfrontalieră  în cadrul Programului Operaţional Comun „România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013”.