Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013

Granițe comune. Soluții comune. www.ro-ua-md.net

Comunicat de presa workshop 23 aprilie - 8 mai 2014

Camera de Comerţ şi Industrie Suceava (România) este Beneficiarul proiectului cu finanţare europeană, intitulat „Joint Business Support Centre – Instrument for fostering development of entrepreneurship in Ro-Ua-Md cross-border area (Jo.B.S. Center)”, MIS-ETC CODE: 1934 / “Instrument pentru stimularea dezvoltării antreprenoriatului în regiunea de graniţă Ro-Ua-Md”. Proiectul este implementat în parteneriat cu Centrul pentru Dezvoltare şi Reconstrucţie Bucovina (Cernauti,Ucraina), Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi (Republica Moldova) şi Asociaţia de Dezvoltare Economică şi Regională ”ADER” (Suceava,România). 
 
Workshop-ul Formarea profesională şi parteneriatele strategice – o soluţie pentru dezvoltarea economică a regiunii transfrontaliere RO-UA-MD a fost organizat în perioada 23 aprilie – 8 mai 2014, in cele 3 regiuni implicate în proiect: Suceava, Cernăuți și Bălți . În cadrul workshop-urilor tematica a cuprins: prezentarea studiului „Identificarea nevoilor de formare în zona transfrontalieră RO-UA-MD”, prezentarea viitoarei platforme e-learning ce va promova IMM-urile din regiunea de graniţă RO-UA-MD, organizarea unui joc de networking prin participarea firmelor din Suceava, Cernăuţi şi Republica Moldova.
 
Unul din rezultatele importante ale workshop-ului a fost identificarea celor şase pachete de training, care vor fi furnizate gratuit în cadrul proiectului, la aceasta dată fiind în perioada de elaborare manualele aferente acestor traininguri, precum şi semnarea de acorduri de parteneriat între firmele din Cernăuţi (Ucraina), Bălţi (Republica Moldova) şi Suceava (România), care vor avea drept scop consolidarea relaţiilor trilaterale, toate acestea fiind detaliate în rândurile următoare:
 
în data de 23.04.2014, la Cernăuţi, Ucraina 
- au  fost semnate două acorduri de parteneriat şi următoarele Pachete de training identificate:
Managementul vânzărilor 
Management financiar
Marketing şi strategie comercială  
Leadership 
Creativitate şi inovaţie 
Luarea deciziilor 
 
 
Graniţe comune. Soluţii comune.