Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013

Granițe comune. Soluții comune. www.ro-ua-md.net

Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Balti - USARB

Web: www.usarb.md

Instituţia a fost fondată în anul 1945 ca Institut Pedagogic de Stat, obţinînd statutul de Universitate de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi în anul 1992. În prezent,  Universitatea reprezintă un complex universitar cu toate nivelele de formare a cadrelor pentru economia naţională (studii superioare de licenţă, de masterat şi de doctorat), precum şi formarea continuă a specialiştilor angajaţi in cîmpul muncii. În Universitate isi fac studiile circa 6000 de studenti, masteranzi şi doctoranzi la 44 de specialităţi şi 26 de specializări, în cadrul a 4 facultăţi (http://usarb.md). Studiile de doctorat sunt organizate la opt specialităţi. În Universitate activează patru seminare ştiinţifice de profil şi un consiliu ştinţific specializat. Angajaţii celor 13 catedre de profil oferă servicii educaţionale în limbile română, rusă şi, la anumite specialităţi, în engleză, germană, franceză, spaniolă.

       În anul 2009, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi a obţinut Certificatul Internaţional ISO 9001-2000 al Sistemului Universitar European de Management al Calităţii. La 5 decembrie 2011, Universitatea a fost certificată de organismele de certificare a sistemelor de management IQNet (The International Certification Network) si SRAC (Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii) în domeniile activităţii de învăţămînt universitar şi pregătirea cadrelor universitare şi academice. Certificatul confirmă că Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi are implementat şi menţine un sistem de management al calităţii conform condiţiilor standardului internaţional ISO 9001:2008.

       În anul 2011, prin Hotărîrea Consiliului National pentru Acreditare si Atestare nr. 581 din 3 iunie 2011, Universitatea este acreditată în calitate de organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării cu toate drepturile aferente pentru a realiza activităţi de cercetare, inovare şi transfer tehnologic la cinci profiluri de cercetare. Calificativul instituţiei este Organizaţie competitivă pe plan internaţional (categoria B).

       Biblioteca ştiinţifică universitară, clasată de Guvernul Republicii Moldova la categoria superioară, are un fond de carte de cca 277700 de titluri în 1013293 de exemplare (în 52 de limbi), dispune de cîteva colecţii speciale, baze de date, este computerizata şi conectata la reteaua Internet (http://libruniv.usb.md).

       Prin participarea în proiecte internaționale angajații  Universităţii au posibilitatea de a se  familiara cu opiniile persoanelor responsabile de învățământul superior din zona europeană, de a împărtăși propria experiență și a disemina practicele pozitive dobândite. Programele Erasmus Mundus, Tempus, Pestalozzi, DAAD, CEEPUS, PC7  oferă suportul pentru reproiectarea şi elaborarea de noi curricula, pentru integrarea elementelor internaționale în cursuri, reproiectarea design-ului educaţional și extinderea activităților de cercetare.

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” a semnat circa 70 de acorduri cu universități și alt gen de instituții de învățământ superior din 25 de țări, inclusiv cu universitățile din Republica Moldova. Aceste acorduri prevăd, de asemenea, cooperarea în domeniul cercetării și inovării.

        Concomitent, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” este membru a 30 de consorţii internaţionale, constituite cu scopul de a implementa proiecte comune (spre exemplu,  14 consorţii de implementare a proiectelor din cadrul programului Tempus, 8 consorţii de implementare a proiectelor din cadrul programului Erasmus Mundus, 2 consorţii de implementare a proiectelor din cadrul programului CEEPUS III- Applications and diagnostics of electric plasmas şi Nanotechologies, materials and new production technologies-university cooperation in reserch and implementation of joint programs in study by stimulate academic mobility, 1 proiect din cadrul programului PC7: Enhancing the capacities of the ELIRI Research Institute in applied research to enable the integration of Moldova in the European Research Area on the basis of scientific excellence (MOLD-NANONET), 3 proiecte din cadrul programului AUF, 1 proiect din cadrul programului de Cooperare transfrontalieră Ro-Ua-Md „Joint Business Support Centre – Instrument for fostering development of entrepreneurship in Ro-Ua-Md cross-border area (Jo.B.S. Center)”  etc)

        USARB  a semnat 27 de acorduri de colaborare cu organizaţii şi Instituţii de Învăţămînt superior din Republica Moldova. Aceste acorduri prevăd, de asemenea, cooperarea în domeniul cercetării și inovării, cum ar fi: Academia de Ştinţe a Moldovei, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu – Haşdeu” din Cahul, Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Moldova (studii de doctorat), Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Bălţi, Academia de Studii Economice a Moldovei Agenția de Dezvoltare Regională Nord, Bălți, AO „Pro cooperarea Regională”  din Bălţi, Camera de Comert si Industrie a RM, AO Centrul de Informare si Sustinere a Tinerilor Economisti „Certitudine”, Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „ Selecţia”, Intreprinderea de Stat ,,Fabrica de sticlă din Chisinău, s-a fondat, in parteneriat cu Universitatea Tehnică a Moldovei, Centrul interuniversitar ,,Nanotehnologii de Rezonanţă” etc.

Echipa de implementare a proiectului

„Joint Business Support Centre – Instrument for fostering development of entrepreneurship in Ro-Ua-Md cross-border area (Jo.B.S. Center)”, COD MIS-ETC: 1934

 

Nr.

Nume şi prenume

 

Funcţie

 

Telefon

 

E-mail

1

Valentina Pritcan

Project coordinator

+373 69322482

vpritcan@yahoo.com

2

Daniela Pojar

Assistant of project coordinator

+373 67431386

pojardaniela1978@gmail.com

3

Diana Stratuta

Procurement consultant

+373 69270248

dianastratuta@yahoo.com

4

Ana Bejenari

Accountant

+373 67433057

+373 52414

bejenari.ana@mail.ru

5

Carolina Tcaci

Trainer

+373 79523993

karry1973@mail.ru

6

Alla Trusevici

Trainer

+373 79232392

trusevici_alla@bk.ru