Спільна Операційна Програма Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013

Спільні кордони. Спільні рішення. www.ro-ua-md.net

Прес-повідомлення семінар - 23 квітня по 8 травня 2014

м. Сучава, травень 2014
Сучавська Торгово-промислова палата (Румунія) є Замовником проекту, що володіє європейським фінансуванням, з назвою „Joint Business Support Centre – Instrument for fostering development of entrepreneurship in Ro-Ua-Md cross-border area (Jo.B.S. Center)”, MIS-ETC CODE: 1934 / «Інструмент сприяння розвитку підприємництва в транскордонній зоні Румунії – України - Республіки Молдова». Проект впроваджується в партнерстві з Буковинським центром розвитку і реконструкції (Чернівці, Україна), Бельцським Державним університетом імені Алєку Руссо (Республіка Молдова) і Асоціацією економічного та регіонального розвитку «АДЕР» (Сучава, Румунія). 
 
Семінар Професійна підготовка і стратегічні партнерства – рішення для економічного розвитку транскордонної зони Румунії – України - Республіки Молдова проходив в період з 23 квітня по 8 травня 2014 року, в тих 3 регіонах, які беруть участь в проекті: Сучава, Чернівці та Бельци. У тематику семінару увійшло: презентація дослідження «Ідентифікація потреб створення в прикордонній зоні Румунії – України – Республіки Молдова», презентація майбутньої платформи e-learning, яка просуватиме Малі і середні підприємства прикордонної зони Румунії – України – Республіки Молдова, організація мережевої гри за участю компаній з Сучави, Чернівців та Республіки Молдова.
 
Одним з важливих досягнень семінару було ідентифікація тих шести пакетів для тренінгу, які будуть надані безкоштовно в рамках проекту, а в даний час розробляються підручники, відповідні цим тренінгам, а також укладання партнерських угод між компаніями з Чернівців (Україна), Бельц (Республіка Молдова) та Сучави (Румунія), мета яких полягає в зміцненні трибічних відносин, і все це представлено детальніше надалі:
 
23 квітня 2014 року, в Чернівцях, Україна 
- були укладені дві партнерські угоди та були ідентифіковані наступні Пакети тренінгу:
Менеджмент продажу 
Фінансовий менеджмент 
Маркетинг і комерційна стратегія 
Лідерство 
Творчість і інновація 
Ухвалення рішень 
 
Спільні кордони. Спільні рішення.