Спільна Операційна Програма Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013

Спільні кордони. Спільні рішення. www.ro-ua-md.net

Alecu Russo Balti State University

Заклад було засновано в 1945 році  як Державний Педагогічний Інститут, який набув статус Бельцького Державного Університету ім.Алеку Руссо в 1992 році. На сьогоднішній день Університет представляє університетський комплекс зі всіма рівнями формування кадрів які є необхідними для національної економіки (вища ліцензійна освіта, магістратура, докторантура), а також організовані курси з підвищення рівня кваліфікації працевлаштованих робітників. В Університеті навчається біля 6000 студентів, магістри та докторанти з 44 спеціальностей і 26 спеціалізацій, на 4 факультетах (http://usarb.md). Навчання в докторантурі організовано на восьми спеціальностях. В Університеті діє чотири наукових семінари та спеціалізована наукова рада. Робітники, які працюють на 13 профільних кафедрах, надають виховні послуги румунської мовою та російською мовою, а також, на певних спеціальностях, англійською, французькою, німецькою, іспанською мовами.  

      В 2009 році Бельцький Державний Університет ім.Алеку Руссо отримав Міжнародний Сертифікат ISO 9001-2000 Європейської Університетської Системи Менеджменту Якості. 5 грудня 2011 року Університет був сертифікований органами сертифікації системи менеджменту IQNet (The International Certification Network) та SRAC (Румунське Товариство із Забезпечення Якості) в галузях університетської освіти та підготовки університетських та академічних кадрів. Сертифікат підтверджує, що Бельцький Державний Університет ім.Алеку Руссо реалізовує та підтримує систему менеджменту якості відповідно до міжнародних стандартів ISO 9001:2008.

      В 2011 році, на підставі Рішення Національної Ради з Акредитації  та Атестації №581 від 3 червня 2011 р., Університет є акредитованим в якості організації в галузі науки  та інновацій зі всім правами, які надаються для здійснення дослідницької, інноваційної діяльності, діяльності з технологічного трансферу за п’ятьма дослідницькими профілями. Оцінка закладу є наступною: Конкурентоспроможня  в міжнародному плані організація (категорія В).

      Університетська наукова бібліотека, яка віднесена Урядом Республіки Молдова до вищої категорії, має книжний фонд, який складається з приблизно 277700 назв та 1013293 примірників  (на 52 мовах), має декілька спеціальних колекцій, базу даних, є комп’ютеризованою та підключеною  до мережі Інтернет (http://libruniv.usb.md).

      Беручи участь в міжнародних проектах, робітники Університету мають можливість знайомитись з думками відповідальних осіб в галузі вищої європейської освіти, ділитись власним досвідом та отриманими позитивними практиками. Програми Erasmus Mundus, Tempus, Pestalozzi, DAAD, CEEPUS, PC7   допомагають перепроектувати та розробляти новий куррікулум, з метою об’єднання міжнародних елементів в курси, перепроектовувати виховних дизайн та поширення дослідницької діяльності.

      Бельцький Державний Університет ім.Алеку Руссо підписав біля 70 угод з університетами та іншими вищими навчальним закладами 25 країн, включаючи університети Республіки Молдова. Ці угоди передбачають співробітництво в галузі досліджень та інновацій.

            Також Бельцький Державний Університет ім.Алеку Руссо є членом 30 міжнародних консорціумів, створених з метою впровадження спільних проектів (наприклад, 14 консорціумів з впровадження проектів в рамках програми Tempus, 8 консорціумів з впровадження проектів в рамках програми Erasmus Mundus, 2 консорціуми з провадження проектів в рамках програми CEEPUS III- Applications and diagnostics of electric plasmas şi Nanotechologies, materials and new production technologies-university cooperation in reserch and implementation of joint programs in study by stimulate academic mobility, 1 проект в рамках програми PC7: Enhancing the capacities of the ELIRI Research Institute in applied research to enable the integration of Moldova in the European Research Area on the basis of scientific excellence (MOLD-NANONET), 3 проекти в рамках програми AUF, 1 проект в рамках програми транскордонного співробітництва Румунія-Україна- Молдова  „Joint Business Support Centre – Instrument for fostering development of entrepreneurship in Ro-Ua-Md cross-border area (Jo.B.S. Center)”  тощо)

Бельцьким Державним Університетом ім.Алеку Руссо підписано 27 угод з співробітництва з організаціями та Вищими навчальними закладами Республіки Молдова. Цими угодами передбачено співробітництво в галузях інновацій, а саме: Академія Наук Молдови, Молдавський Технічний Університет, Кагульський Державний Університет ім.Богдана Петрічейку-Хашдеу, Державне Агентство Інтелектуальної Власності Республіки Молдова, Молдавський Державний Університет (докторантура), Державний Педагогічний Університет ім.Іона Крянге, Академія Економічних Знань Молдови, Агентство з Регіонального Розвитку Північ, Белць, АТ „Pro cooperarea Regională”  Белць, Торгівельно-Промислова Палата РМ, АТ Центр Інформування та Підтримки Молодих Економістів „Certitudine”, Дослідницький Інститут Польових Культур „ Selecţia”, центр «Nanotehnologii de Rezonanţă” тощо.

 

  1. Команда з впровадження проекту

„Joint Business Support Centre – Instrument for fostering development of entrepreneurship in Ro-Ua-Md cross-border area (Jo.B.S. Center)”, COD MIS-ETC: 1934

 

Nr.

Nume şi prenume

 

Funcţie

 

Telefon

 

E-mail

1

Валентина Пріткан

Project coordinator

+373 69322482

vpritcan@yahoo.com

2

Данієла Пожар

Assistant of project coordinator

+373 67431386

pojardaniela1978@gmail.com

3

Діана Стратута

Procurement consultant

+373 69270248

dianastratuta@yahoo.com

4

Ганна Беженарь

Accountant

+373 67433057

+373 52414

bejenari.ana@mail.ru

5

Кароліна Ткач

Trainer

+373 79523993

karry1973@mail.ru

6

Алла Трусевич

Trainer

+373 79232392

trusevici_alla@bk.ru