Спільна Операційна Програма Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013

Спільні кордони. Спільні рішення. www.ro-ua-md.net

Centrul Bucovinean pentru Reconstructie si Dezvoltare (Cernauti)

МЕТА

Метою діяльності центру є сприяння економічному, соціальному, екологічному і культурному розвитку Чернівецької області, вдосконалення роботи органів місцевого самоврядування, формування засад громадянського суспільства, залучення усіх верств населення до активної участі у життєдіяльності територіальних громад, розробка і реалізація цільових програм розвитку краю, інтеграція у Європейське та світове співтовариство.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 • розробка інвестиційних проектів, бізнес-планів, проектів транскордонного співробітництва;
 • реалізація проектів спрямованих на розвиток територіальних громад чернівецької області;
 • підтримка розвитку малого та середнього бізнесу шляхом проведення тренінгів та консультацій та встановлення сталих взаємовигідних партнерських стосунків з організаціями прикордонної зони;
 • проведення заходів спрямованих на підвищення інвестиційної привабливості регіону;
 • надання інформаційно-консультаційних та комунікаційних послуг з питань стану регіонального фінансового ринку, поширення нової фінансової культури
 • сприяння вирішенню екологічних проблем та захисту навколишнього середовища Чернівецької області;
 • удосконалення регіональної інфраструктури через використання інструментів транскордонного співробітництва;
 • сприяння ефективному проведенню реформування аграрних відносин регіону через розбудову мережі місцевої кооперації;
 • проведення заходів спрямованих на соціально-економічний розвиток територіальних громад шляхом залучення до співпраціі місцевих органів влади, громадських організацій та бізнесу;
 • здійснення видавничої діяльності.

 НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

 • розробка і реалізація програм, проектів, бізнес-планів транскордонного співробітництва для всіх сфер життєдіяльності Чернівецької області;
 • правове, інформаційне та консультаційне забезпечення органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, окремих громадян;
 • надання науково-методичної та консультаційної допомоги у становленні та розвитку місцевого самоврядування;
 • проведення конференцій, семінарів, виставок, культурно-масових і науково-освітніх заходів з метою підвищення ділової і громадської активності населення регіону;
 • розвиток міжрегіональних і міжнародних зв'язків для більш повного і ефективного використання потенціалу області;
 • проведення підготовки та перепідготовки кадрів для їх ефективної діяльності в сучасних соціально-економічних умовах.

 

В кінці 2013 року Буковинський центр реконструкції і розвитку став розробником і головним партнером у двох проектах, розробником та партнером у трьох проектах в рамках Спільної операційної програми “Румунія — Україна — Республіка Молдова 2007-2013”