Спільна Операційна Програма Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013

Спільні кордони. Спільні рішення. www.ro-ua-md.net

угоди про партнерство

Новиним. Сучава, червень 2014 Сучавська Торгово-промислова палата (Румунія) є Замовником проекту з європейським фінансуванням, з назвою „Joint Business Support Centre – Instrument for fostering development of entrepreneurship in Ro-Ua-Md cross-border area (Jo.B.S. Center)”, MIS-ETC CODE: 1934 / «Інструмент сприяння розвитку підприємництва в транскордонній зоні Румунії – України - Республіки Молдова». Проект впроваджується в партнерстві з Буковинським центром розвитку і реконструкції (м. Чернівці, Україна), Бельцським Державним університетом імені Алєку Руссо (Республіка Молдова) і Асоціацією економічного та регіонального розвитку «АДЕР» (м. Сучава, Румунія). Семінар Професійна підготовка і стратегічні партнерства – вирішення для економічного розвитку прикордонної зони Румунії – України - Республіки Молдова, проходив в період з 23 квітня по 8 травня 2014 року, в тих 3 регіонах, які беруть участь в проекті: Сучава, Чернівці та Бельци. До тематики семінару увійшло: презентація дослідження «Ідентифікація потреб створення в прикордонній зоні Румунії – України – Республіки Молдова», презентація майбутньої платформи e-learning (електронного навчання), яка просуватиме Малі і середні підприємства прикордонної зони Румунії – України – Республіки Молдова, організація мережевої гри за участю компаній з Сучави, Чернівців і з Республіки Молдова. Одним з важливих досягнень семінару було ідентифікація тих шести пакетів для тренінгу, які будуть надані безкоштовно в рамках проекту, а в даний час розробляються підручники, відповідні цим тренінгам, а також укладання партнерських угод між компаніями з Чернівців (Україна), м. Бельци (Республіка Молдова) та Сучави (Румунія), мета яких полягає в зміцненні трибічних відносин.Кількість цих партнерських угод і сфера діяльності цих компаній представлені надалі:-       23 квітня 2014 року, в Чернівцях, Україна, були підписані дві партнерські угоди, а сферу діяльності компаній складає: відходи, обробка деревної маси, виробництво меблів. Угоди були підписані таким чином: між однією компанією з Румунії і однією компанією з України, і між однією українською компанією і однією компанією з Республіки Молдова.-       30 квітня 2014 року, в Сучаві, Румунії, були підписані дві партнерські угоди, а сферу діяльності компаній складає: виробництво, торгівля, плитки, ПВХ, придбання сітки для огорожі, надання рішень для обробки. Угоди були підписані таким чином: три з них між однією компанією з Румунії і однією компанією з України, і одна угода між однією компанією з Румунії і однією компанією з Республіки Молдова.-       08 травня 2014 року, в м. Бельци, Республіка Молдова, були підписані також три партнерські угоди, а сферу діяльності компаній складає: постачання деревини, будівництво і архітектура. Угоди були підписані таким чином: 2 угоди між компаніями з Румунії і компаніями з Республіки Молдова, і одна угода між компанією з України і однією компанією з Республіки Молдова.