Спільна Операційна Програма Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013

Спільні кордони. Спільні рішення. www.ro-ua-md.net

Partners

The Chamber of Commerce and Industry from Suceava (CCI SV) is an autonomous organization, non governmental, of public utility, apolitical, without patrimonial purpose, non profit, with judicial personality, created in order to represent, defend and sustain the interests of its members and of the business community in relation with public authorities and of the business community in relation with the public authorities and organisms from the country and from abroad.

,,ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI REGIONALĂ - A.D.E.R.” este o asociaţie non-profit, creată cu intenţia de a contribui la dezvoltarea economică şi culturală a zonei de Nord-Est a României.
Scopul asociaţiei este promovarea intereselor economice ale întreprinderilor private în raporturile acestora cu alte organizaţii din ţară şi din străinătate, impulsionarea prin mijloace specifice...

Заклад було засновано в 1945 році як Державний Педагогічний Інститут, який набув статус Бельцького Державного Університету ім.Алеку Руссо в 1992 році. На сьогоднішній день Університет представляє університетський комплекс зі всіма рівнями формування кадрів які є необхідними для національної економіки (вища ліцензійна освіта, магістратура, докторантура), а також організовані курси з підвищення рівня кваліфікації працевлаштованих робітників...

Метою діяльності центру є сприяння економічному, соціальному, екологічному і культурному розвитку Чернівецької області, вдосконалення роботи органів місцевого самоврядування, формування засад громадянського суспільства, залучення усіх верств населення до активної участі у життєдіяльності територіальних громад, розробка і реалізація цільових програм розвитку краю, інтеграція у Європейське та світове співтовариство.